Joomla модули на https://joomla3x.ru и компоненты.

Фізичний розвиток малюка

В цьому розділі статті про розвиток дитини від народження і до року.

Перший рік життя малюка - відповідальний етап. Формується фундамент здоров'я. У даний період відбувається емоційний, психічний і фізичний розвиток дитини по місяцях. Важливо в цей проміжок часу розпізнавати відхилення у стані здоров'я. Якщо вони є, то батьки повинні допомогти своїй дитині наздогнати однолітків або звернутися до педіатра.

Дитячий організм пластичний, але і податливий. Батьки повинні сприяти розвитку та вдосконаленню сприятливих задатків. Дар, закладений природою від народження, під впливом несприятливого середовища, в якій дитина може перебувати, здатний згаснути. Тому важливо знати особливості розвитку малюків першого року життя, щоб навчити дитину оволодіти новими навичками, а також легше його розуміти.

До 3 місяців дитина вивчає світ, кольори, звуки, прагнути спілкуватися і наслідувати. До 5 місяців у малюка добре виходить перевертатися. Якщо йому складно, то краще трохи допомогти. До 7-8 місяців дитина вже вміє повзати і сидіти. Багато діти до року освоюють самостійне ходіння, а також мають невеликий запас слів.

Батьки повинні не тільки милуватися і радіти досягненням малюка, але і допомагати. Якщо він не намагається в 5 місяців, повзати на животі, слід стимулювати бажання, поманив іграшкою. Але не можна раніше покладеного садити дитину або змушувати ходити, якщо він ще сам не намагається це зробити.

Не потрібно турбуватися, якщо ваша дитина проходить етапи розвитку трохи пізніше або раніше за інших, адже кожен індивідуальний. Але якщо це відбувається регулярно, то слід звернутися до педіатра. Головне завдання батьків в період новонародженості - стежити, як відбувається розвиток дитини по місяцях, і своєчасно виявляти різні відхилення.

kids4

Немовля, яке тривалий час для вас залишалося новонародженим нiжним створiнням, хоч перiод новонародженостi закiнчується з першим мiсяцем життя, вже починає набувати iншого статусу, проявляючи все новi й новi здiбностi. Ви усвiдомлюєте, що малюк росте, i це проявляється не тiльки в збiльшеннi маси тiла, але й у рухових навичках, спiлкуваннi, його власному сприйняттi довкiлля. Формується нова людина, особистiсть. I чи не найбiльша роль у тому, якою стане ця людина, вiдводиться саме вам.

Пригляньтеся пильнiше до волосся малюка. В цьому вiковому перiодi починається становлення нових кольору та якостi волосся. Можливо, ви не зауважили, що впродовж кiлькох останнiх тижнiв маля втрачає своє первинне волоссячко (нiжне, тонке, часто кучеряве), з яким воно народилося, i натомiсть вiдростає нове. Цей процес триватиме мiсяць або й два. Колiр очей також змiнюється. Якщо дитя народилося з голубими очима, то саме тепер ви помiтите, що вони темнiшають, i згодом ваш син чи донька стане карооким чи кароокою, так як i ви. Лише тодi, коли голубий колiр очей залишатиметься до шести мiсяцiв, можете сподiватися, що це - назавжди.

Малюки, народженi в смуглих карооких батькiв, переважно мають свiтло-коричневий колiр очей. Але коли дитина досягає чотиримiсячного вiку, її очi стають темними, як у батькiв.

Фiзичний розвиток

Звичайно, маля продовжує набирати в масi. Якщо у вас є змога контролювати прирiст маси щотижня, то вiн повинен становити 140-170 г. Упродовж усього четвертого мiсяця життя дитини маса збільшується на 600-750 г. Хоча не забувайте, що цi показники є лише орiєнтовними нормами. Кожне немовля має свої, запрограмованi природою, темпи збiльшення маси. Довжина тiла збiльшується приблизно на 2-2,5 см. Тiло поступово, в мiру вдосконалення та розвитку м\'язiв, набуває мiцного, сформованого для грудної дитини, вигляду.

Рухова активнiсть

Пiд кiнець четвертого мiсяця малюк уже впевнено манiпулює своєю голiвкою. Вiн тривалий час утримує її, лежачи на животi. А в положеннi на спинi легко пiднiмає голову, дотикаючись пiдборiддям до грудей, щоб \"ретельнiше\" розглянути свої ступнi. Окрiм цього, маля охоче крутить голiвкою в усi боки, слiдкуючи за оточуючим.

Якщо минулого мiсяця не було вдалої спроби перевернутися зi спини на живiт або навпаки, то впродовж цього мiсяця малюк спроможний навчитися виконувати цю вправу. Причому, лежачи на животi, дитя вже здатне опиратися на передплiччя обох рук i робить спробу перевантажити утримання своєї грудної клiтки i голови на одну руку, з метою звiльнити iншу для того, щоб щось вхопити.

Руки залишаються об\'єктом прицiльної уваги. Немовля зводить рученята до середньої лiнiї, стежить за ними цiлеспрямованим, координованим поглядом. Пальцi рук не є стисненими. Вдосконалюється координацiя рухiв рук. Дитина захоплює iграшку, мiцно тримає її, водить разом iз рукою. Потiм випадково може мимоволi впустити. Коли iграшка в руцi, маля слiдкує за її рухами очима i проявляє вдоволення, посмiхаючись своїй удачi. Як i ранiше, власнi кулачки, пальчики або брязкальце обов\'язково \"дегустуються\" на смак.

У цей перiод улюбленою вправою малюка стає активне чеберяння нiжками - \"велосипед\". Колiна ще зiгнутi в станi спокою, але час вiд часу дитина їх розгинає. Займаючись гiмнастикою, можете помiтити досить хорошу рухливiсть нiжок у всiх суглобах.

Якщо ж маля поставити вертикально з опорою для ступень, воно також може згинати i розгинати нiжки, начебто пританцьовуючи. Бiльшiсть малюкiв дуже полюбляють такi заняття, особливо пiд ваш спiв або ритмiчний \"реп\".

Буває, що дитина на четвертому мiсяцi життя проявляє спроби до плавання в положеннi на животi. Цi рухи схожi на рудиментарнi (тобто тi, що зникають) навички плавання в черевi матерi. Однак це не так. Погляньте уважнiше, як малюк сопе, захекується, стогне, незадоволено бурмоче i навiть кричить вiд невдалих намагань. Це спроби плазувати! Як шкода, що в нас, дорослих, бракує такої рiшучостi та наполегливостi в досягненнi певної мети!

Напевно, бiльшiсть iз вас намагались у цьому вiцi посадити маля. За вашої пiдтримки це можливо. I скiльки задоволення в очах сина чи доньки! Зауважте, що голiвка при цьому утримується у вертикальному положеннi самостiйно!

В жодному разi не варто залишати дитину в положеннi сидячи на тривалий час (погляньте, як при цьому вигинається горбом спинка!). Ви ризикуєте втомити малюка або призвести до деформацiї хребта. Ще не час сидiти! Застосовуйте цей елемент як частину гiмнастичного комплексу. Пiдтягнiть дитя за ручки в положення сидячи, потiм повiльно опустiть.

Часто при рухах ручок та нiжок у суглобах (колiнних та лiктьових) можна почути потрiскування. Немає пiдстав, щоб хвилюватися. За мiсяць або два, коли м\'язи тулуба, рук та нiг змiцнiють (обов\'язково з вашою допомогою пiд час занять гiмнастикою i масажем), цi явища зникнуть. Причиною появи потрiскувань є функцiональна незрiлiсть суглобового апарату, до складу якого входять кiстки, сухожилки, хрящi та м\'язи.

Мова

Дитина в чотиримiсячному вiцi звертає увагу на шум, проявляє цiкавiсть як до слабких, так i до гучних за iнтенсивнiстю звукiв. Однак вiдомо, що всi малюки цього вiку охоче вiддають перевагу музицi. Вiзьмiть це на озброєння, коли прагнете заспокоїти роздратоване дитя. I все ж максимум задоволення ваш малюк отримує вiд особистих звукiв. Вiн повторює \"вдалу\" їх комбiнацiю знову i знову, наче намагаючись запам\'ятати власний вокальний витвiр.

До речi, багато з таких складiв пiзнiше значно легше будуть вимовлятись як складові справжнiх слiв. Своєрiдне \"булькання\" поступово змiнюється на \"хихотiння\", а потiм на окремi звуки \"е\", \"и\", \"а\", \"га\" та iн.

Зiр та кольоросприйняття

Маля добре схоплює поглядом предмети на вiдстанi 20-30 см. Рухи очних яблук уже координованi. Якщо на такiй вiддалi водити перед очима яскравими предметами червоного, жовтого, оранжевого, ясно-блакитного кольору, дитина слiдкуватиме за ними поглядом в усiх напрямках: догори, вниз, праворуч, лiворуч. При цьому очi вже не повиннi косити.

Пiд кiнець мiсяця ваш малюк починає насолоджуватися свiтом у кольорi.

Спiлкування

Новим для вас буде й те, що маля голосно регоче, якщо ви, граючись, полоскочете його. Ця реакцiя на вашi \"лоскоти\" є сигналом соцiального розвитку. Якщо ж ви помiчаєте змiну настрою, спробуйте собi це пояснити. Чому дитина стала сонливою, апатичною або ж, навпаки, дратiвливою? Тому що ви обмежили її обсяг сприйняття! Виправте цю помилку. Пiд час прогулянки отримайте задоволення, слiдкуючи, як вiдреагує маля на живу троянду, гiлку ялинки, свiжi фрукти, листочки, снiг, пташку i багато iнших речей. Ви ж виконуєте надзвичайну мiсiю - вперше в життi цього створiння знайомите його зi свiтом!

У нагороду обов\'язково отримаєте щиру посмiшку.

Посмiшка залишається, як i в попередньому мiсяцi, основним проявом задоволення та щастя. Вона стає проявом любовi до всiх, хто пiклується, доглядаючи маля. Розмовляйте бiльше з малюком, хвалiть за кожне досягнення, допомагайте успiшно подолати цей шлях розвитку.

Сон

Сон тепер стає глибшим, безперервним i триває 10-11 годин. Удень маля має два або три перiоди сну: один вранцi i два після обiду. О котрiй саме годинi вкладати дитя до колиски, залежить вiд його iндивiдуальних бiоритмiв. Звичайно, це ви маєте зауважити самостiйно.

Помiтивши першi ознаки втоми вкладiть дитину до лiжечка. Цi прояви в кожного малюка індивідуальні. Але є деякi, що зустрiчаються в переважної бiльшостi немовлят: позiхання, розтирання очей i вiдмова вiд гри бувають у всiх дiток. Проте є особи, що, навпаки, стають надмiру активними при втомi або починають iнтенсивно смоктати свій великий палець на руцi чи ритмiчно крутити головою. В цiй ситуацiї все залежить вiд вашого таланту розгадати \"засинальний код\" малюка.

Перший зуб

Пiд кiнець четвертого мiсяця життя може розпочатися процес прорiзування молочних зубiв, хоч на сьогоднiшнiй день у бiльшостi грудних дiтей першi зуби з\'являються переважно в шестимiсячному вiцi. Проявами прорiзування зубiв є дратiвливiсть, неспокiй малюка, покусування яснами всього, що потрапляє до рота, iнодi пiдвищення температури тiла до 38-39 градусiв Цельсiя, проноси i навiть ринiт. Якими саме будуть ознаки у вашої дитини, залежить вiд кiлькостi зубiв, що прорiзуються, зрiлостi й досконалостi центральної та периферичної нервової систем, типу тiлобудови, стану реактивностi органiзму.

Першими, як правило, з\'являються два нижнi центральнi рiзцi. При прорiзуваннi ясна в мiсцi, де з\'являться першi зуби, почервонiлi, набряклi. Маля роздратовано потирає цю дiлянку чим-небудь, що тягне до рота. Тому в цей перiод важливо придбати гумове кiльце або фiгурку, наповнену всерединi водою. Кiльце кладуть до холодильника, а потiм дають малюковi. Холод заспокоює ясна, знiмає вiдчуття свербiння та болю. В аптеках є в продажу гелi, якi мiстять у своєму складi анестезин, що виконує дубильну i знеболювальну функцiї, а також заспокоює подразнення ясен.

Вiдвiдування педiатра

Певно, ви вже добре знайомi зi своїм лiкарем i можете з\'ясувати всi питання, що вас турбують. Пам\'ятайте про доцiльнiсть дотримання певного режиму дня, харчування, слiдкуйте за порядком введення нових продуктiв, порадьтеся стосовно нових iграшок для малюка, якi б найкраще розвивали його психоемоцiйну сферу. Педiатр проконтролює, чи достатньо проводиться профiлактика рахiту, анемiї, порадить як краще пiдготувати дитину до наступної ревакцинацiї АКДП та поліомієліту - у 4,5 мiсяцiв.

Ваш малюк росте, вимагаючи вiд вас все нових i нових вмiнь його зрозумiти та допомогти. Але навiть якщо ви не \"новоспечена\" мама, а досвiдчена, що має уже старших дiтей, не покладайтеся на свiй досвiд стосовно виховання попереднiх дiтей, а постiйно пiзнавайте, спостерiгайте, радьтеся зi своїм сiмейним лiкарем чи педiатром. Вiд цього залежить здоров\'я i майбутнє всiєї вашої родини.

Мої досягнення

Iнтелектуальнi

Активний перiод по годинi й бiльше в денний час мiж перiодами сну.
Маю короткотривалу пам\'ять вiд п\'яти до семи секунд.
Посмiхаюсь i вокалiзую бiльше в присутностi людей, нiж на самотi.
Полюбляю створювати новi звуки та iмiтувати знайомi тони.

Соцiальнi

Смiюся, коли до мене говорять, i вимогливо кричу, якщо гра раптом припиняється.
Цiкавлюся своїм вiдображенням у дзеркалi та посмiхаюся до нього.
Видаю звуки, щоб привернути чиюсь увагу.
Смiюсь, якщо мене лоскочуть.
Захоплено слухаю музику.
Люблю поєднувати приймання їжi з грою.

Сенсорно-моторнi

Можу утримувати маленькі предмети мiж великим i вказiвним пальцями.
Тягну всi об\'єкти до себе i \"дегустую\" в ротi.
Здивовано дивлюся на мiсце, з якого щойно впав дослiджуваний об\'єкт.
Плюскаюсь i копаюсь у водi пiд час купання.
Проявляю цiкавiсть до запахiв i розрiзняю їх.
Готовий до початку вживання щiльнiшої їжi (пригодовування).
Можу самостiйно перевертатися зi спини на живiт i навпаки.
Повертаю голову в усi боки в положеннi лежачи на спинi та на животi.
Пробую виконати \"плавальнi\" рухи i пересуваюся в колисцi.
Фокусую погляд на рiзних вiдстанях.
Утримую голiвку в пiднятому положеннi тривалий час.

Фiзичнi

Набираю в масi 700-750 г.
Виростаю на 2-2,5 см.

kids4

Саме тепер життя примушує маля рухатися, вивчаючи навколишнiй свiт та свою власну особу, адже цiкавiсть бере своє. Все, що можна, вiдправляється до рота! I нiяких лiнощiв! Гордiться з того, наскiльки наполеглива саме ваша дитина.

Фiзичний розвиток

На цьому мiсяцi життя вага малюка збiльшується ще повiльнiше, i вiн набирає в середньому 650-700 г, тобто по 150 г щотижня. Загалом, його вага, порiвняно з тiєю, що була при народженнi, повинна подвоїтися. Проте, якщо ваша дитина народилася \"велетнем\", збiльшення маси тiла вдвiчi вона зможе досягти дещо пiзнiше. Якщо ж навпаки, при народженнi малюк важив менше 3 кг, то подвоєння ваги чекайте близько чотирьох мiсяцiв.

За час вiд народження до п\'яти мiсяцiв дитина виростає на 13-15 см. Із кожним наступним мiсяцем рiст малюка поступово сповiльнюється. Однi дiти ростуть, перiодично пришвидшуючи темпи, а потiм начебто зменшують їх. Кожен малюк має свою iндивiдуальну програму росту i розвитку. Ми, дорослi, також є рiзними: за зростом, вгодованiстю, конституцiєю, тому залиште прiоритет трактувати, чи достатньо малюк набирає в масi та зростi, педiатру, який дасть оцiнку об\'єктивно, врахувавши всi особливостi.

Рухова активнiсть

У цей вiковий перiод у малюка з\'являється досить виражена гнучкiсть усiх частин тiла. Одного разу ви зайдете до кiмнати i застанете своє чадо за вправою \"аероплан\". Лежачи на животi, маля пiдтягає вгору голiвку, випростовує i розводить в боки ручки та пiдносить догори нiжки. Спинка у нього при цьому напружується i стає прямою або дещо вигнутою досередини. Якщо ви побачили таку картину, знайте: дитя самотужки тренується. Це прекрасна вправа, яка змiцнює м\'язи спини та шиї. Звичним явищем для вас має стати i те, що ваше п\'ятимiсячне маля залюбки i запросто доносить до рота пальчики своїх нiг. Це так цiкаво для нього! I так легко виконати! Шкода тiльки, що нам, дорослим, це не пiд силу.

Лежачи на спинi, маля самостiйно виконує ще одну вправу - \"мiсток\". Впираючись голiвкою та ступнями нiг в опору, воно пiднімає таз i тулуб, начебто вигинаючись у дугу. Не хвилюйтесь, адже це також своєрiдна гiмнастика.

Вправнiшими стають перевертання зi спини на живiт i навпаки.Тому, одягаючи дитину, що лежить на столi чи диванi, намагайтеся розташувати її перпендикулярно до краю, аби вона не впала, коли ви вiдвернулися, примiром, щоб взяти одяг. Саме в цьому вiцi малюки часто отримують травми вiд ударiв пiд час падiння.

Пересування по поверхні (стiл, колиска, манеж, диван тощо) стає досконалiшим. На це також треба зважати i не залишати дитину наодинцi в небезпечному стосовно падiння мiсцi. Погляньте, як ваш син чи донька наполегливо долає сантиметр за сантиметром, манiпулюючи ручками, колiнцями, ступнями. I рухи вдаються значно краще, нiж мiсяць тому.

Якщо запропонувати малятi яскраву iграшку, воно охоче її хапає всiма пальцями i мiцно утримує. Якщо це брязкальце, то його торохкотiння викличе великий iнтерес. Маля, ознайомлюючись iз щойно одержаною вiд вас iграшкою, уважно розглядає її, а згодом обов\'язково вiдправляє до рота. Не заважайте цьому (звичайно, якщо iграшка не має гострих кутiв чи сторiн та токсичного фарбованого покриття)! Таким чином вiдбувається процес пiзнання оточуючого свiту. Улюбленим заняттям для п\'ятимiсячного малюка є смоктання, часом навiть ковдри, якою ви так старанно намагаєтесь його вкрити.

I взагалi, життя дитяти стає дуже насиченим. Бiльшiсть активного часу (тобто перiоду, коли малюк не спить) присвячується виробленню своїх рухових навичок, \"розмовам\", звичайно, \"своєю\" мовою, слуханню навколишнiх звукiв i дослiдженню всього, що трапляється на очi, слух, нюх чи дотик. Уже о 7 годинi ранку (або й швидше) малюк готовий зайнятись якоюсь справою, на вiдмiну вiд вас! Вам же зовсiм, напевно, не хочеться гратися так рано! Отож, краще звечора покладiть у лiжечко, де спить малюк, одну-двi яскравi iграшки. Тодi ви зможете трошки довше поспати зранку, бо, прокинувшись, застанете своє дитя за грою.

Чутливiсть шкiри

Ваш малюк уже підріс, став рухливішим і пробує самостійно сидіти. Його шкіра зміцніла, порівняно з першими днями життя. Але ризик появи подразнень на його ніжному тільці ще досить великі. Найнадійніший спосіб уникнути неприємностей - підгузники Huggies Freedom S/M (Midi) для дітей вагою від 5 до 9 кг. Чому? Ми вам розповімо, а ви, спробувавши, впевніться в цьому на власному досвіді. Дерматологічні дослідження показують: Huggies абсолютно безпечні і підходять для найчутливішої шкіри. Матеріал Baby Soft, який використовується в Huggies, настільки ніжний, що ваш малюк навряд-чи відчує його. Поглинаюча система нового покоління з унікальною запатентованою контрольною зоною забезпечує неперевершену сухість. Це дозволяє покращити поглинаючі властивості підгузника і використовувати його впродовж тривалішого часу. Ультратонкий Huggies Freedom - це найбільш дихаюче зовнішнє покриття і максимальний комфорт!

Надмiрна рухливiсть малюка iнодi може призводити до виникнення подразнення шкiри на мiсцях, що найбiльше пiддаються тертю. Воно проявляється появою червоних плям на головi, спинi та нiжках. Часом виникає i \"пiтниця\". У мiсцях, що мають багато потових залоз (шкiра голови, паховi й пахвовi складки, дiлянка шиї), з\'являються дрiбнi елементи висипань (\"прищi\") червоного або рожевого кольору. Не панiкуйте з цього приводу надмiрно. Просто:

  • намагайтеся залишити мiнiмум одягу на дитинi;
  • прослiдкуйте, чи немає жорстких швiв на сорочечцi чи повзунках маляти, якi б могли викликати подразнення;
  • переконайтеся в тому, що лiжечко малюка зручне, простирадло не шорстке;
  • не зловживайте клейонкою пiд простирадлом у лiжечку;
  • не залишайте бiльше нiж на три години малюка в пiдгузнику;
  • частiше купайте дитину, влiтку навiть тричi на день, але пам\'ятайте, що лише раз на тиждень малюка можна купати, використовуючи мило, 2-3 рази на тиждень - у вiдварах трав череди, ромашки, сiна, шалфею i хвої (за призначенням лікаря);
  • пiсля купання обробіть дiлянку подразнення дитячою олiєю чи кремом Драполен, або присипкою.

Статевi органи

Ще однiєю проблемою для батькiв п\'ятимiсячної дитини може стати те, що маля \"вивчає\" свої статевi органи. Бiльшiсть із вас вiдразу реагує на це стурбовано. I дарма! Адже статевi губи чи член є такою ж частиною тiла дитини, як рука, нога, ротик та iнше. Малюк просто приступив до вивчення ще однiєї дiлянки свого тiла. Природно, що вона є вкрай цiкавою для очей i рук малюка. Не хвилюйтеся, що це \"аморально\" чи \"брудно\". Краще використайте момент i назвiть дитинi всi частини, що вивчаються. Це заспокоїть вас. А малюк, вловлюючи спокiйний тон вашого голосу, приступить до iншого заняття.

Прогулянки

Вiзок для прогулянок стає улюбленим засобом для пересування. Причому, в цьому вiцi маля наполегливо вимагає гуляти в сидячому положеннi. I це зрозумiло, адже стiльки цiкавого навкруги можна побачити: велика машина, кицька, собака, пташка, квiтка i все те, що ви запропонуєте. Тому будьте такi ласкавi й показуйте щодня дитинi щось нове. В нагороду отримаєте щасливу посмiшку!

Положення сидячи на п\'ятому мiсяцi не є бажаним. Особливо якщо ви бачите, що при цьому спина дитини є круглою (тобто не випрямляється). Але, прогулюючись, можете забезпечити напiвсидяче положення малюку, враховуючи бажання все побачити.

Спiлкування

Чи не найважливiшою i найулюбленiшою справою дитини стає спiлкування. З якою насолодою малюк пищить, гарчить, аукає, складаючи губи то трубочкою, то витягуючи їх у посмiшку. Все робиться, аби послухати себе або ж привернути вашу увагу. Але найбiльшу насолоду маля, все-таки, отримує, проводячи час разом iз вами. Саме тепер ви вiдчуваєте, як \"ниє\" ваша спина пiсля тривалого спiлкування з власним чадом, коли воно хоче бачити свiт лише з ваших рук. Тому залучайте до цiєї процедури татуся, бабусю, дiдуся.

Звуки, якi видає маля, ще недосконалi. Вони є гортанними, губи i язик не беруть участi в їх формуваннi. Наодинцi малюк охоче виводить свою \"пiсню\", яка, як правило, закiнчується на високому тонi. Улюбленою грою залишається \"розвага\" з вами, коли ви повторюєте його \"пiсню\". Адже це стимулює до продовження \"бесiди\". Окремi склади (улюбленим із них часто стає склад \"да\") в цiй \"пiснi\" мимоволi сполучаються в \"ланцюжок\": да-да-да-да... Звичайно, це вимовляється несвiдомо, але згодом у перших словах такi склади будуть легше вдаватися.

Слух

Слух стає кращим. Маля чiтко впiзнає напрямок, звiдки з\'явився звук, реагує на нього посмiшкою чи скрикуванням, здриганням чи плачем. Проте улюбленим звуком залишається людський голос i особливо - ваш! Розмовляйте постiйно зi своїм дитям. Називайте кожен предмет, формуйте вголос простi речення, розповiдайте короткi оповiдання.

Якщо є потреба перевiрити, чи добре чує дитина, зробити це можна саме тепер. Забезпечте повну тишу в кiмнатi. Вiдiйдiть на вiдстань 5-6 м i помiрної сили голосом щось скажiть або ж плеснiть у долонi. Почувши звук, малюк поверне голову у ваш бiк та намагатиметься очима вiдшукати вас. Це ж саме здiйснiть, розташувавшись з iншого боку. При проведеннi такого тесту маля має бути в хорошому настрої, спокiйне, в активному перiодi дня.

Якщо у вас виникла настороженiсть стосовно послаблення слуху вашої дитини, негайно звернiться до дитячого лор-лiкаря.

Зiр

У цьому вiцi малюк фiксує погляд на предметi, який ви показали, та слiдкує поглядом i повертанням голови за пересуванням того, що його зацiкавило. Косоокiсть, яка спостерiгалася в дитини ранiше, повинна зникнути. Якщо ж ви впевненi, що дитя продовжує \"косити\" очима, повiдомте про це свого педiатра i обов\'язково проконсультуйтеся у дитячого окулiста. Для вдосконалення функцiї м\'язiв, що рухають оком, можна виконувати кiлька разiв на день простеньку вправу. Розташуйте перед очима малюка на вiдстанi 30-40 см якийсь блискучий предмет i поводiть ним з однiєї сторони в iншу, зверху донизу. Звичайно, таке заняття швидко набридає сину чи доньцi, тому довго не силуйте маля, а зробiть ще раз таке тренування дещо пiзнiше.

Вивчаємо оточення

Дзеркало, що потрапило до рук малюка, стає предметом для гри. Маля, звичайно, спершу повнiстю обстежує новий предмет всiма можливими засобами, а згодом завмирає, побачивши своє вiдображення. Для нього це дуже гостре вiдчуття. Хоч малюк не сприймає поки що вiдображення в дзеркалi як \"своє\", але враження залишаються, i наступного разу саме воно буде джерелом найприцiльнiшої уваги.

Погляньте, як уважно вивчає вас син чи донька! Спершу вашi очi, слiдкуючи за їх рухом, потiм нiс, губи, руки, одяг. Це все запам\'ятовується, i таким чином формується образ найдорожчої людини на свiтi - мами! А який спантеличений вигляд має маля, якщо раптом ваше вбрання опиниться на бабусi або зовсiм незнайомiй йому тiтцi. Таке \"перетворення\" малюку ще тяжко усвiдомити, тому вам не варто надто напружувати для нього сприйняття оточуючого.

Цього мiсяця або невдовзi ви зiткнетеся з реакцiєю на незнайомця. Малюк бурхливо реагує на бабусю чи дiдуся, якi вкрай рiдко вiдвiдують онука чи онучку. Вашим рiдним може видатися незрозумiлим, чому їх вiднесено до категорiї \"незнайомцiв\". Але, щоби зменшити неспокiй дитини, намагайтеся не залишати малюка \"незнайомцям\" анi на хвилю. А якщо плануєте якусь справу, захопiть iз собою малюка в рюкзачок (звичайно, якщо це не похiд в багатолюднi мiсця, i якщо це короткотривала подорож). До речi, намагайтеся носити в рюкзаку малюка не довше 2 годин.

Якщо ви все-таки пiдете у справах разом, то зробите малюку свято. Адже вiн матиме нагоду побачити iнших людей, поспостерiгати за процесом вашого спiлкування з людьми. А ви заодно отримаєте багато комплiментiв з приводу прекрасної дитини, схожої саме на вас.

Зустрiч з педiатром

Обговорiть зi своїм лiкарем правильнiсть режиму та харчування малюка. Не забувайте про загартовування малюка та дiзнайтеся про новi вправи щоденного масажу. Відвідування дитячої поліклініки у \"День здорової дитини\" повинно відбуватися щомісячно.

Мої досягнення

Iнтелектуальнi

Вимовляю кiлька голосних (а, е, i, и) i приголосних (д, б, м, к ) звукiв, пробую поєднати їх у склади.
Можу вiдрiзнити себе вiд iнших у дзеркалi.
Оглядаюся в новому примiщеннi.
Бажаю доторкатися, хапати, трясти, смоктати будь-який предмет, що потрапляє до рук.
Спостерiгаю за предметом, який падає.
Вдоволення проявляю пищанням, гарчанням, вищанням.
Прагну iмiтувати почутi звуки, побаченi рухи.

Соцiальнi

Посміхаюсь i вокалiзую, щоб привернути увагу i залучитися до гри.
Висловлюю протест дорослій людині, яка хоче вiдiбрати iграшку.
Добре знаю батькiв, можу ображати своєю недовiрою незнайомих людей, особливо жiнок.
Полюбляю гратися пiд час годування.
Iмiтую мiмiку обличчя дорослих.

Сенсорно-моторнi

Тягну руки до предмета, який можна схопити, мiцно тримаю його в руках.
Можу утримувати іграшку однiєю або ж двома руками.
Охоче граюся брязкальцем.
Пробуючи сiдати, \"балансую\" головою i добре її утримую прямо.
Можу пересуватися, плазуючи, перекочуючись, чим створюю небезпеку падiння.
Легко пiдношу ступнi до рота, смокчу пальцi нiг.

Фiзичнi

Набираю в масі протягом місяця 650-700 г, або 150 г щотижня.
Моя вага порiвняно з тiєю, що була при народженнi, подвоюється.
Виростаю з часу народження на 13-15 см.

kids4

Невдовзi, пiсля закiнчення цього мiсяця, ви вiдсвяткуєте перший ювiлей свого малюка - пiврiччя. Погодьтеся, наскiльки в усьому змiнилася ваша дитина з часу свого народження. I ви вже стали хорошими друзями: вiдчуваєте настрiй один одного, знаєте смаки, розумiєте, чого саме хоче малюк у певнi моменти.

Фiзичний розвиток

У цьому мiсяцi життя вага дитини збiльшується на 600-650 г, або по 140 г щотижня. Якщо ж ви помiчаєте, що з мiсяця в мiсяць малюк набирає в масi надто багато, вiдкоригуйте його харчування за рахунок зменшення споживання висококалорiйних каш та збiльшення вмiсту в харчовому рацiонi овочiв та фруктiв. У протилежному випадку (малюк, скажiмо, набирає по 300-400 г в мiсяць) додайте до рацiону вершкове масло, рослинну олiю, урiзноманiтнiть овочевi пюре, пiдберiть вiдповiдно до калорiйностi iншу кашу.

Шестимiсячна дитина виростає, порiвняно з народженням, на 15-16 см.

Першi зуби

В бiльшостi малят саме на шостому мiсяцi починається процес прорiзування зубiв. Пам\'ятайте, що точного строку появи першого зубчика немає. В одних - це 4 мiсяцi, в iнших - 10. Цей термiн залежить i вiд спадкової схильностi, отже розпитайте батькiв, коли з\'явився перший зуб у вас, чоловiка, родичiв.

Але якщо строки появи зубiв є рiзними, то їх порядок залишається у бiльшостi дiтей однаковим. Першими з\'являються 2 нижнi середнi рiзцi, наступними - 4 верхнi рiзцi, а потім 2 нижні бокові різці (8 переднiх зубiв).

На прорiзування зубiв немовлята реагують задовго до їх появи - за 3-4 мiсяцi. Iнодi про появу зубiв свiдчить смоктання своєї нижньої губи або манiпулювання вухами (маля iнтенсивно смикає себе за вуха). Поясненням цього є подразнення ясен твердим зубом, що пробивається до поверхнi. Загальними ознаками прорiзування зубiв бувають пiдвищення температури тiла до 37-38 градусiв Цельсiя, вiдмова вiд їжi, почастiшання випорожнень, збiльшене видiлення слини. Однак, у разi будь-якого з цих випадкiв, треба проконсультуватися з педiатром, бо цi ж симптоми можуть бути ознаками серйозного захворювання. Полегшити процес прорiзування зубiв ви зможете, придбавши спецiальнi гумовi iграшки, якi наповнюються водою. Вода повинна бути холодною - з холодильника, але не з морозильної камери. Холод знiмає подразнення i вгамовує бiль ясен. В аптечнiй мережi є препарати, що містять мiсцевi анестезуючi речовини, якi зменшують чутливiсть ясен у мiсцi прорiзування зуба. Тож, примирiться з думкою, що спокiй у вашiй родинi порушився надовго, бо зубiв-то в малюка має з\'явитись аж 20. Тому наберiться терпiння на 2-2,5 роки.

Рухова активнiсть

Нiхто i нiколи не вчив малюкiв пересуватися по пiдлозi. Кожен iз них має для цього свiй, вистражданий пiсля безлiчi спроб, спосiб. А змушує їх до пересувань тiльки цiкавiсть: легше самому наблизитися до такої цiкавої шухляди, анiж мудрувати, якими звуками вас \"вламати\" дозволити вигребти її вмiст. Отож, цього мiсяця маля, як правило, почне плазувати. Спочатку воно буде застосовувати методику повзання \"на животi\", тобто буде долати такий безмежно довгий метр шляху по-пластунськи.

На шостому мiсяцi все ще тяжко плазувати класично, на колiнцях i витягнутих руках. Але деякi малюки можуть використовувати i цей спосiб. Хоча спершу завжди виходить \"рачкування задом\", як у ракiв. Є дiти, яким вдається пересуватися унiкальним, своїм способом - \"колобком\". Вони попросту перекочуються зi спини на живiт, далi знову на спину через iнший бiк - i так через усю кiмнату. Це стає улюбленим видом спорту. Не втручайтеся! Може, перед вами майбутнiй гiмнаст чи гiмнастка! Крiм того, це ж свого роду прекрасний масаж.

У кiнцi шостого мiсяця бiльшiсть малюкiв здатнi повноцiнно сидiти. \"Повноцiнно\" - означає сидiння з рiвною спиною i без прогинання тулуба вперед або в боки. Не намагайтеся, прочитавши це, самотужки своєю долонею вирiвнювати спинку дитини. Якщо вона залишається круглою, значить, сидiти самостiйно для маляти ще не час. Не хвилюйтеся. Допускається, що навичка сидiння може формуватися дещо пiзнiше - в 6,5-7 мiсяцiв. Якщо ж i в цьому вiцi спинка малюка залишається округлою, порадьтеся з педiатром. Причиною може бути зниження тонусу м\'язiв спини, наприклад, в зв\'язку із рахiтом, або ж захворюванням нервової системи. При вiдставаннi дитини в психомоторному розвитку з народження навичка сидiти також з\'явиться пiзнiше.

Часом малюки на шостому мiсяцi мають бажання \"ходити\". Звичайно, за вашої пiдтримки. Про таке досягнення з гордiстю повiдомляють щасливi батьки. Але це ще не повноцiнна хода. Погляньте, як вигинаються в колiнцях нiжки, ступня також повертається назовнi, що є неправильним у формуваннi майбутньої навички ходьби. Бiльше того, iнодi таке \"ходiння\" може спотворити або затримати її появу. Справа в тому, що м\'язи гомiлок, стегон i тазового пояса ще не настiльки повноцiннi, щоб забезпечити правильну технiку ходи. А от стрибання i пританцьовування, до яких також може виявляти бажання ваш малюк, не тiльки покращать його настрiй, а й тренуватимуть потрiбнi для ходи групи м\'язiв. Тому обов\'язково включiть такий елемент у комплекс гiмнастики малюка.

А ще краще, скористайтеся \"ходулями\".

Враховуючи, що маля може частково пересуватися, чи то плазуючи, чи за допомогою \"ходуль\", простежте за безпекою. Захистiть усi небезпечнi кiмнати \"запобiжними воротами\", якi є в продажу, або ж просто зробiть якусь тимчасову перешкоду. Особливої уваги заслуговують сходи. Пам\'ятайте, що вони дуже привертають увагу малюка.

Оскiльки дитя вже може пересуватися в \"ходулях\", створiть також безпечний рiвень розташування усiх дорогих, гострих, скляних, дрiбних предметiв. I, звичайно, лiкiв. Як прикро, що вже у цьому вiцi надмiрна цiкавiсть iнодi призводить до тяжких медикаментозних отруєнь, хiмiчних опiкiв.

Харчування

Вживання їжi стає для маляти однiєю з найприємнiших iгор. Якщо вам дозволяють час, об\'єм страви i чистота одягу вашого та дитини, організуйте їй хоч iнодi цю гру. З яким задоволенням маля тестує вмiст тарiлки! Спершу пальчиком, потiм всiєю п\'ятiрнею, згодом ротом.

А скiльки радостi малюку (але не вам!) приносить вiдкриття того, що картопляне пюре, виявляється, прекрасно розтирається по столу, а сiк чи компот чомусь залишає мокрий слiд або ж утворює цiлу калюжу. Для вашого чада це є просто захоплюючим!

Емоцiйнiсть

Настав час, коли малюк, нехай поверхнево чи iнтуїтивно, усвiдомлює рiзноманiття емоцiй. Пам\'ятайте, що суперечки мiж дорослими, високi тони ваших реплiк насторожують або ж навiть дратують дитину. Загальне враження про емоцiйнiсть спiлкування рiдних дитина отримує з виразiв ваших облич, iнтонацiї, гучностi розмови.

Саме в цей час малюк найкраще проявляє всю гаму своїх настроїв. Причому, рiдко коли ви зможете пояснити, чому саме насупилася донька чи син у даний момент. Адже щойно вона посмiхалася. Справа в тому, що маля навчилося переключатися з одного об\'єкту на iнший (предмет, звук тощо), i кожне враження проявляється конкретною емоцiєю. З тижня в тиждень збiльшується дiапазон нових навичок. I тепер ви можете впевнено вихвалятися перед своїми подругами, якi мають малят такого ж вiку, яка мудра саме ваша дитина, i скiльки нового вона вже вмiє виконувати.

Шестимiсячний малюк починає формувати свiй пасивний словник. Вiн запам\'ятовує предмети, якi ви називаєте, i згодом при називаннi їх вголос маля буде дивитися саме на цi речi.

Ваше обличчя надалi залишається об\'єктом для вивчення. Пальчики втискаються у вашi очi, нiздрi, рот... Малюк починає усвiдомлювати, що вiн i ви - це двi рiзнi особи: якщо себе смикати за волосся - робиться боляче, а вас, навiть, якщо сильно, чомусь не болить!

Улюбленим заняттям є, звичайно, iгри. Але обов\'язково за чиєюсь участю. Причому, дитя прагне постiйно спiлкуватися: поглядом, рухами, звуками. Яке невдоволення з\'являється на личку, якщо ви вiдвернетеся або ж почнете придiляти увагу екрану телевiзора.

Зустрiч з педiатром

Настав час для нової зустрiчi. Порадьтеся з лiкарем, чи достатньо набирає малюк у масi, зростi, чи вiдповiдають вiку набутi новi навички, чи немає потреби до огляду iншого спецiалiста. Пiсля оцiнки стану здоров\'я дитини обговорiть дату проведення третьої iмунiзацiї вакциною АКДП i проти полiомiєлiту.

Малюку незабаром виповниться 6 мiсяцiв. Бiльшiсть батькiв у цей перiод намагаються пiдбити якiсь пiдсумки i зробити висновки, що їх дитя, примiром, повинно швидше \"пiти\", тому що сидiти почало мало не в 5 мiсяцiв, добре стрибає, плазує тощо. Не варто! \"Ранiше\" чи \"пiзнiше\", про це вам не скаже жодна книжка. Все залежить лише вiд вас: зацiкавте себе i малюка!

Мої досягнення

Iнтелектуальнi

Маю мiнливий настрiй i рiзнi емоцiї.
Збiльшую кiлькiсть вдалих за вимовою звукiв, поєдную їх у склади.
Можу порiвнювати при спогляданнi два рiзнi предмети.
Люблю спостерiгати певний час за предметом, що рухається (наприклад, за машиною, людиною тощо).

Соцiальнi

Вокалiзую, проявляючи вдоволення або незадоволення.
\"Хихочу\" i смiюся, якщо менi приємно.
Непокоюся, коли поряд знаходиться незнайомець.
Посмiхаюся до свого вiдображення в дзеркалi.
Пiдспiвую, прислухаюсь або припиняю плач, почувши музику.
Обертаюся на голос, який називає моє iм\'я.

Сенсорно-моторнi

Можу сидiти з рiвною спинкою без пiдтримки дорослих.
Обертаюся i вигинаюся в усiх можливих напрямках.
Намагаюся плазувати, опираючись на колiна та простягнутi руки.
Люблю гратися їжею з використанням пальчикiв, ложки, iграшки або свого язичка.
Можу манiпулювати предметами i втримати чашку в руках.
Повертаючись iз спини на бiк, вдається самостiйно сiсти.
Обертаю вiльно головою в рiзних напрямках.
Вдосконалюю смаковi якостi: маю улюбленi страви та пригодовування.

Фiзичнi

Збiльшую масу на 600-650 г, або по 140 г щотижня.
Виростаю, порiвняно з народженням, на 15-16 см.

kids4

\" Свiт - це великий простiр, де є багато цiкавого з наймилiшою МАМОЮ\" - так можна висловити девiз вашого малюка в цей перiод життя. Спробуйте й ви дотримуватися його правил гри i допоможiть у сприйняттi нового всюди, де б ви не були разом.

Третiй квартал життя маляти є хвилюючим перiодом росту i подальшого розвитку. Адже настало друге пiврiччя в бiографiї нової людини, i вас, звичайно, хвилює кожен її наступний крок у прояву особистостi. Яким буде ваш малюк: добрим чи лагiдним, впертим чи наполегливим, лiнивим чи веселим створiнням? Найбiльш ймовiрно, що всiх цих якостей у нього буде потрошки, а залежатимуть вони вiд настрою, мети, тонусу, вiдчуття ситостi та багатьох iнших чинникiв. Адже перед вами така ж людина, як i ви, iз своїми власними проблемами та негараздами, тiльки проблеми в неї ще такi ж маленькi й смiшнi, як вона сама (наприклад, дотягнутися до блискучого намиста, що лежить так далеко на столi, або ж спробувати на смак великий м\'яч, який чомусь не береться до рота). Отож, завжди намагайтеся подивитись очима маляти на те, що зумовило змiну його настрою чи плач, i не робiть поки що глобальних узагальнень.

Фiзичний розвиток

Особливостями фiзичного розвитку впродовж цього мiсяця є збiльшення маси тiла в середньому на 600 г. Вона становитиме 8-8,5 кг, якщо немовля народилося доношеним iз масою 3-3,5 кг. У недоношених малюкiв темпи набирання маси тiла дещо вiдрiзняються. Зрiст дитини впродовж сьомого мiсяця збiльшиться на 2 см i становитиме 65-66 см, окружнiсть голiвки - на 0,5 см i сягне 43-43,5 см, окружнiсть грудей - на 1,3 см i дорiвнюватиме 45-46 см. Для оцiнки фiзичного розвитку малюка в цьому вiцi можна використати дуже простий iндекс вгодованостi. Вiн характеризує ступiнь розвитку пiдшкiрно-жирового прошарку в дитини. Для цього додайте три окружностi плеча (вимiрюється на середнiй третинi плеча), окружнiсть гомiлки (на рiвнi найтовстiшої частини), окружнiсть стегна (у верхнiй третинi стегна) i вiд цiєї суми вiднiмiть зрiст дитини (в сантиметрах). У нормi ця величина становить 20-25 см. Зниження величини iндексу свiдчить про недостатнiсть вгодованостi малюка.

Рухова активнiсть

Упродовж сьомого мiсяця дитина стає бiльш мобiльною. Вдосконалюється вмiння сидiти. Ваш син чи донька вже сидить iз прямою спинкою, iнодi пiдпираючись руками. При спробi вивiльнити свої \"пiдпорки\" для того, щоб схопити щось цiкаве, маля може перекинутися. Тому не варто залишати його наодинцi на диванi чи будь-якому iншому пiдвищеннi.

Навичка плазування в цьому вiцi з\'являється або ж удосконалюється, якщо такi спроби були минулого мiсяця. Малюкових методик щодо плазування є дуже багато. З них можна скласти цiле керiвництво до дiй. Але в кожного є свiй шлях до освоєння свiту. Однi дiти спершу навчаються ставати на колiнця та руки i подовгу гойдаються туди-сюди, iншi ризикують вiдразу переставляти одну руку, за нею - другу, а далi в тому ж порядку ноги, ще iншi пересуваються \"колобком\", деякi - рачкуючи задом. Плазування малюк вiдпрацює самостiйно, бо яким би лiнивим вiн не був, цiкавiсть бере своє. Ваша ж роль - знайти те, що безумовно викличе iнтерес маляти i стане йому стимулом до руху. Слiдкуйте, щоб пiд час таких дитячих тренувань навколо не траплялося гострих кутiв, а пiдлога була вкрита м\'яким покриттям. Буває так, що дитя, вдарившись при падiннi, надовго залишає спроби плазувати, часом навiть до пори, коли зможе просто-напросто вiдразу звестися на ноги.

Якщо малюк вже вiдпрацював якийсь метод плазування, вiд вас вимагатиметься подвiйна увага. Бо об\'єктом його iнтересу є все: велика порцелянова ваза, що стоїть у кутку, гора книжок, якi важать десятки кiлограмiв, прасувальна дошка, магнiтофон, розетки тощо. Тому ще раз огляньте свою оселю i попередьте можливi \"диверсiї\" з боку свого чада. Придбайте заглушки та позакривайте розетки в квартирi, особливо якщо вони розташовуються низько. Заберiть зайвi та небезпечнi для маляти предмети. Натомiсть порозкидайте iграшки, якi б заохочували дитину пересуватися.

І ще один важливий момент. Тепер, коли ваш малюк щодня стає дорослішим, активнішим і вже вчиться повзати, зверніть увагу на те, щоб підгузник забезпечував йому підвищене поглинання рідини, комфорт і зручність під час пересування. На цьому етапі найкраще підходять Huggies Freedom розміру M (Maxi) для дітей вагою 8-14 кг і M/L (Махі+) для дітей вагою 10-16 кг. Поглинаючий шар у поєднанні з унікальною контрольною зоною дозволяє покращити вбираючі властивості підгузника і використовувати його впродовж тривалішого часу. Незалежні клінічні випробування довели, що Huggies Freedom такі сухі, що, як жодні інші підгузники, допомагають захистити шкіру малюка від пелюшкового дерматиту. Дихаючі, ультратонкі, з надійними багаторазовими еластичними застібками, Huggies Freedom настільки м\'які і ніжні, що малюк може забути про підгузник і зануритися у дослідження навколишнього світу і спілкуванням із мамою. Huggies Freedom - свобода від подразнень для малюка, свобода від хвилювань для мами!

Поспостерiгайте, як малюк вивчає кiмнату. Звичайно, переплазувавши її вздовж i впоперек, вiн захоче глянути i на те, що є за дверима. Але, сягнувши порога, - зупиниться в задумi. Бо якщо залишить цю кiмнату, то втратить вас iз поля зору. А це для нього ще велика проблема - бути без вас. Тому, бодай на секунду потрапивши за дверi, малюк вiдразу повернеться. Та цiкавiсть - велика сила, тому наступна спроба в освоєннi свiту за дверима буде тривалiшою, а потiм - ще довшою. Але не випробовуйте малюковi нерви. В жодному разi не зникайте з кiмнати пiд час таких його \"вилазок\". Бо тут не до смiху. Дитина буде хвилюватися, i це спонукатиме її до припинення подальшого вивчення навколишнього свiту.

Предметом цiкавостi для маляти є яскравi предмети, якi зручно схопити рукою. Захоплювання в цьому вiцi стає координованiшим, за участю долонь i, частково, пальцiв. Такi рухи нагадують роботу щипцiв або пiнцета. Вхопивши рiч, маля довго її вивчає руками, ногами, а згодом - ротом. Усi предмети визначаються як хорошi чи поганi. Це висловлюється звуками схвалення або ж навпаки - невдоволення.

Мова

Малюк продовжує експериментувати, вимовляючи або спiваючи склади та звуки. Найвдалiшими в його виконаннi, як правило, є склади \"да\", \"дi\", \"ма\", \"та\", \"ба\". Iнодi йому вдається поєднувати кiлька складiв \"да-да\", \"та-та\" тощо. Вимова набуває рiзних вiдтiнкiв, що залежить вiд настрою дитини, присутностi близьких людей. Якщо є слухачi, то маля залюбки, довго та iз задоволенням розповiдає щось, комбiнуючи всi можливi варiанти складiв.

Спiлкування

Дитя поглиблює свої можливостi спiлкування. Погляд набуває осмисленостi. Малюк тiшиться, коли впiзнає знайомих, i навпаки, невдоволено вигукує, шукаючи маму, якщо поряд виявилася малознайома людина. Цiкавою грою стає вивчення себе в дзеркалi.

Зуби

Ваш малюк на сьомому мiсяцi життя уже має або ж ось-ось буде мати один або два зуби. Першими, як правило, з\'являються два нижнi центральнi рiзцi.

Сон

Звичайно, пiсля такого напруженого дня будь-хто спав би \"мертво\". Дiти такого вiку не є винятком iз цього правила. За вiдсутностi якихось певних причин до порушення сну, нiчний сон у них стає спокiйнiшим. Вони можуть прокидатися, але згодом знову спокiйно засинають. Удень малюк спить двiчi або тричi. Час i тривалiсть сну залежать вiд режиму вашої сiм\'ї, емоцiй, шуму. Треба зауважити, що в цьому вiцi маля вже здатне вночi чи вдень перевертатися i розкриватися. Не варто дуже хвилюватися з цього приводу. Проаналiзуйте, чи не надто тепло вдягнута або ж вкрита дитина. Поспостерiгайте за температурою в приміщенні й тим, як вона змiнюється впродовж ночi. Коли в кiмнатi тепло (бiльше 22 градусiв Цельсiя), немає пiдстав турбуватися з того, що малюк розкриється. Але якщо в помешканнi прохолодно (17 градусiв за Цельсiєм i нижче), придбайте дитинi теплу пiжаму, тодi й ви спокiйнiше спатимете, знаючи, що малюковi не загрожує холод. У холодних квартирах iз рiзкими коливаннями температури малятi краще спати в спецiальному спальному мiшку.

Купання

Купаємо малюка щоденно або ж через день. Якщо ви застосовували для цього маленьку дитячу ванночку, то вже настав час перейти до великої ванни. Не треба набирати надто багато води. Краще налийте менше, аби малюк сидiв i спокiйно грався iграшками. Найкращими забавками пiд час купання в цьому вiцi є пластмасове вiдерце, лiйка, кораблик, качечка, рибка тощо. Малятi цiкаво, що щось може переливатися, виливатися. Загалом, купання повинно стати захоплюючою грою, i дитинi ця процедура сподобається на все життя. Купання не повинно тривати бiльше 10-15 хвилин. Температура води рекомендується не бiльше 36-37 градусiв Цельсiя, температура примiщення - не нижче 22 градуси за Цельсiєм. У жодному разi не залишайте дитину у ваннi наодинцi, бо сидить малюк у цьому вiцi ще нестiйко i тому дуже легко зможе перекинутися та захлинутися!

Вiдвiдування педiатра

Звернiть увагу, чи часто впродовж цього мiсяця малюк хворiє на застуднi захворювання. Бо ще до 6 мiсяцiв життя йому \"допомагали\" боротися з оточуючими iнфекцiями маминi антитiла, отриманi через пуповину. Це, фактично, перший мiсяць \"випробовування на мiцнiсть\". Малюки, які знаходяться на природному вигодовуванні, отримують їх і зараз, тому мають переваги, порівняно з дітьми, які вигодовуються штучними сумішами. Якщо захворювання траплялися часто, обговорiть ймовiрнi заходи стосовно зменшення iнфiкування чи покращання профiлактики та лiкування маляти. Не забувайте про загартовування, гiмнастику та масаж.

Порадьтеся про те, наскiльки тепло потрiбно одягати малюка, а також про режим дня i чим краще зайняти дитину в перiоди неспання.

Мої досягнення

Iнтелектуальнi

Можу концентрувати увагу, зупиняючись на деталях.
Iмiтую звуки.
Вимовляю склади: \"ма\", \"мо\", \"да\", \"дi\", \"та\".
За одним подихом можу з\'єднати кiлька звукiв.
Розумiю, що предмети не ламаються, якщо ними стукати по чомусь твердому.
Починаю аналiзувати власнi дiї.
Асоцiюю дитя на картинцi або фото iз собою i демонструю це звуками.
Охоче граюся iграшками, якi видають звуки (калаталки, пищалки, музичнi скриньки).

Соцiальнi

Маю почуття гумору.
Проявляю опiр, якщо щось настiйливо пропонують.
Люблю розглядати себе в дзеркалi.
Знаю тон i значення слова \"нi\".
Показую своє бажання бути в товариствi, а не наодинцi.

Сенсорно-моторнi

Утримую голiвку i добре нею балансую.
Можу пересуватися, плазуючи на колiнцях i ручках або ж по-пластунськи.
Вмiю пересуватися на спинi, пiднiмаючи та пересуваючи сiднички.
Можу мати два зуби (нижнi рiзцi).
Впевнено сиджу з рiвною спинкою, але при спробi задiяти до гри руки - перекинуся.
Можу розрiзнити двi рiзнi речi в рiзних руках, люблю їх складати докупи.
Трясу, стукаю, смокчу, гризу об\'єкти, що є в руцi.
Люблю дослiджувати своє тiло ротом i руками.
Для взяття предмета використовую пальцi.

Фiзичнi

Маса мого тiла протягом мiсяця збiльшується на 600 г.
Пiдростаю на цiлих 2 см.

Психологія

Харчування

Здоров'я

Copyright © 2007 - 2019 Ресурс для батьків "Малеча" Всі права застережено.