Фізичний розвиток малюка / Дванадцятий мiсяць

Друк

kids4

Познайомтеся з новою самостiйною людиною. Вона має свої вподобання, серйознiсть, обов\'язково впертiсть i безмежно любить вас, своїх батькiв. Першi її кроки переконають у цьому! Адже це кроки незалежної, безмежно щасливої людини. Ось ваша праця - в радiсних очах малюка. Вiдтепер щодня вiн вам приноситиме все новi й новi дарунки у виглядi успiхiв у подоланнi сходинок до вдосконалення Особистостi.

Фiзичний розвиток

Пiдводимо пiдсумки. По закiнченнi першого року життя дитина має важити 10-10,5 кг i мати зрiст 75-76 см. Якщо вимiрянi вами показники вiдрiзняються вiд наведених, не хвилюйтеся. Перш за все, погляньте на себе, чоловiка, батькiв. Адже маля - поєднання всiх ваших конституцiйних особливостей. Попитайте своїх батькiв, чи не були ви такими самими у свiй один рiк. А скiльки було у вас зубiв у цьому вiцi?

Стосовно кiлькостi молочних зубiв iснує формула n-4, де n - це кiлькiсть мiсяцiв життя малюка. Отож, у дитини дванадцяти мiсяцiв має бути 12 - 4 = 8 зубiв. Звичайно це 4 зубчики зверху i 2-4 - знизу. Такою формулою користуйтеся аж до двох рокiв (24 мiсяцi). Проте, на свiтi є багато дiтей, у яких лише в цьому вiцi або ще пiзнiше з\'явився перший зуб.

Рухова активнiсть

Кожнi троє з п\'яти малюкiв на дванадцятому мiсяцi починають ходити. Але, якщо ваша дитина тiльки нещодавно почала впевнено стояти, то вона може пiти пiзнiше - навiть у пiвтора року. В бiльш пiзнi строки йдуть дiти з паратрофiєю (надмiрною масою тiла) та так званi \"лiмфатики\", якi за темпераментом є повiльнiшi, розсудливiшi, спокiйнiшi. Загалом, не хвилюйтеся, коли ваш син чи донька до цього часу не зробили свого першого кроку. Згодом вони надолужать це. Якщо ж маля досi не стоїть або ж навiть не сидить, тодi обов\'язково потрiбно шукати причину разом iз лiкарем.

Спочатку малюк ходить похитуючись, широко та невпевнено розставляє ноги, перiодично сiдає. Але цiкавiсть та впертiсть беруть своє, i з кожною новою спробою дитя покращує результати. Першi кроки, як правило, будуть у чомусь болiсними. Не обiйдеться без падiнь, \"шишок\" на чолi. Проте не \"розпускайте нюнi\", бо можете виховати плаксуна, якого свiт не бачив. Якщо малюк впав, зробiть вигляд, що нiчого не сталося, i переведiть мову на iншу, цiкаву для маляти тему. Заохочуйте дитину ходити. Але в жодному разi не примушуйте! Буває, що малюк одночасно починає ходити i говорити. В цьому випадку вiн концентрується на чомусь одному, наприклад, мовi, тодi розвиток навички ходи буде дещо повiльнiшим.

У цьому вiцi дитина охоче надає перевагу самостiйному вживанню їжi. Тому не дивуйтеся, коли страва, яку ви запропонували, \"не йде\" вашому чаду, але варто йому, граючись, взяти до руки ложку, як тарiлка стає порожньою.

Рухова активнiсть малюка надзвичайна, особливо коли вiн починає самостiйно ходити. Дитя вперто \"борознить\" усi кiмнати в помешканнi так, що вам дуже складно за ним встигати. Саме тому малюк мало набирає в масi, бо вся енергiя виходить у рух. Тож, якщо маєте бажання позбутися надлишкової маси - наслiдуйте приклад свого чада.

Гра

Саме цей вид дiяльностi стає основним джерелом пiзнання оточуючого. I якщо ваш синочок залюбки грається ляльками, не сварiть його! Це для нього ще не \"дiвчачi\" iграшки, а просто iграшки.

Цiкавою грою для малят є iмiтацiя звукiв та поведiнки тварин, малюки з радістю повторюють i вашi рухи та дiї. Настав час придбати iграшковий посуд, телефон, праску.

Мова

Словниковий запас розширюється або ж залишається попереднiм. А от пасивний словничок дитини постiйно поновлюється. Малюк покаже кожну особу в родинi, коли йому називають вiдповiдне iм\'я, вкаже на предмети, дiї, якi ви запропонуєте. \"Активна\" мова може з\'явитися значно пiзнiше.

Сон

Дiтки цього вiку потребують одноразового денного сну в обiдню пору. А деякi \"активнi\" малюки взагалi вiдмовляються спати вдень.

Сприйняття оточення

З\'являються симпатiї та антипатiї до певних людей, страв, iграшок. Малята охоче граються в iгри разом iз вами - перекочування м\'яча, перекладання iграшок, iз задоволенням дублюють вашi дiї.

Дiльничний лiкар

Зустрiч має вiдбутися в дитячiй полiклiнiцi в \"День здорової дитини\". Як завжди, вимiрюються показники маси та зросту дитини, оцiнюється загальний стан. Навiть якщо маля є абсолютно здоровим, наприкiнцi першого року життя необхiдно, щоб його оглянули ортопед, лор, стоматолог, невролог. Узгодьте з педiатром стан харчування малюка, особливостi занять гiмнастикою, можливiсть загартовування. Якщо маля часто хворiє, проконсультуйтеся в педiатра, якими заходами можна змiцнити iмунiтет малюка для запобiгання повторних хвороб.

Невдовзi малюку виповниться один рiк. Ви прийматимете вiтання вiд рiдних та близьких людей iз першим ювiлеєм сина чи доньки. Озирнiться назад: ваша праця, умiння, наполегливiсть, любов - усе втiлено в маленькому створiннi. Пригадайте, яким безпомiчним, маленьким, крикливим, невгамовним був малюк! А скiльки нового вiн осягнув. У всьому цьому - ваша заслуга. Попереду чекає багато радiсних днiв, досягнень, вiдкриттiв. I саме вiд вас, вашої любовi, залежатиме майбутнє маляти. Зробiть його свiтлим i щасливим. Ростiть здорову, красиву, повноцiнну дитину, пам\'ятаючи, що завжди вашим порадником може бути сiмейний лiкар та педiатр. У добре й щасливе майбутнє!

Мої досягнення

Iнтелектуальнi

Розумiю вказiвки i бiльшiсть iз того, що менi говорять.
Можу сказати простi словосполучення, якi складаються з двох слiв (\"мама да\").
Впiзнаю тварин на картинках у книжцi.
Пам\'ятаю подiї впродовж тривалого часу.

Соцiальнi

Граюся в дiйовi iгри, де об\'єкти рухаються.
Опираюся своїй сонливостi, стаю дратiвливим.
Гостро реагую на вiдсутнiсть батькiв.
Хитрую, можу вимагати допомоги вiд батькiв бiльше, нiж потребую.
Проявляю вiдчуття гумору.
Вимагаю ляльку або iншу iграшку, щоб \"разом\" обiдати, купатися, засинати.

Сенсорно-моторнi

Знаю як правильно використовувати такi iграшки, як телефон, молоток, праска.
Надаю перевагу якісь однiй руцi.
Для пересування поєдную рiзнi комбiнацiї (плазування, рачкування та ходу).
Поступово починаю ходити без пiдтримки.
Можу вилiзти самостiйно з колиски або манежу.
Вмiю пересуватися вгору-вниз сходами.
Для гри використовую сидяче положення, з якого легко встаю, притримуючись за що-небудь.

Фiзичнi

Набираю в масi протягом мiсяця 300-350 г.
Збiльшую зрiст на 1,5-2 см.