Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Фізичний розвиток малюка / Четвертий мiсяць

kids4

Немовля, яке тривалий час для вас залишалося новонародженим нiжним створiнням, хоч перiод новонародженостi закiнчується з першим мiсяцем життя, вже починає набувати iншого статусу, проявляючи все новi й новi здiбностi. Ви усвiдомлюєте, що малюк росте, i це проявляється не тiльки в збiльшеннi маси тiла, але й у рухових навичках, спiлкуваннi, його власному сприйняттi довкiлля. Формується нова людина, особистiсть. I чи не найбiльша роль у тому, якою стане ця людина, вiдводиться саме вам.

Пригляньтеся пильнiше до волосся малюка. В цьому вiковому перiодi починається становлення нових кольору та якостi волосся. Можливо, ви не зауважили, що впродовж кiлькох останнiх тижнiв маля втрачає своє первинне волоссячко (нiжне, тонке, часто кучеряве), з яким воно народилося, i натомiсть вiдростає нове. Цей процес триватиме мiсяць або й два. Колiр очей також змiнюється. Якщо дитя народилося з голубими очима, то саме тепер ви помiтите, що вони темнiшають, i згодом ваш син чи донька стане карооким чи кароокою, так як i ви. Лише тодi, коли голубий колiр очей залишатиметься до шести мiсяцiв, можете сподiватися, що це - назавжди.

Малюки, народженi в смуглих карооких батькiв, переважно мають свiтло-коричневий колiр очей. Але коли дитина досягає чотиримiсячного вiку, її очi стають темними, як у батькiв.

Фiзичний розвиток

Звичайно, маля продовжує набирати в масi. Якщо у вас є змога контролювати прирiст маси щотижня, то вiн повинен становити 140-170 г. Упродовж усього четвертого мiсяця життя дитини маса збільшується на 600-750 г. Хоча не забувайте, що цi показники є лише орiєнтовними нормами. Кожне немовля має свої, запрограмованi природою, темпи збiльшення маси. Довжина тiла збiльшується приблизно на 2-2,5 см. Тiло поступово, в мiру вдосконалення та розвитку м\'язiв, набуває мiцного, сформованого для грудної дитини, вигляду.

Рухова активнiсть

Пiд кiнець четвертого мiсяця малюк уже впевнено манiпулює своєю голiвкою. Вiн тривалий час утримує її, лежачи на животi. А в положеннi на спинi легко пiднiмає голову, дотикаючись пiдборiддям до грудей, щоб \"ретельнiше\" розглянути свої ступнi. Окрiм цього, маля охоче крутить голiвкою в усi боки, слiдкуючи за оточуючим.

Якщо минулого мiсяця не було вдалої спроби перевернутися зi спини на живiт або навпаки, то впродовж цього мiсяця малюк спроможний навчитися виконувати цю вправу. Причому, лежачи на животi, дитя вже здатне опиратися на передплiччя обох рук i робить спробу перевантажити утримання своєї грудної клiтки i голови на одну руку, з метою звiльнити iншу для того, щоб щось вхопити.

Руки залишаються об\'єктом прицiльної уваги. Немовля зводить рученята до середньої лiнiї, стежить за ними цiлеспрямованим, координованим поглядом. Пальцi рук не є стисненими. Вдосконалюється координацiя рухiв рук. Дитина захоплює iграшку, мiцно тримає її, водить разом iз рукою. Потiм випадково може мимоволi впустити. Коли iграшка в руцi, маля слiдкує за її рухами очима i проявляє вдоволення, посмiхаючись своїй удачi. Як i ранiше, власнi кулачки, пальчики або брязкальце обов\'язково \"дегустуються\" на смак.

У цей перiод улюбленою вправою малюка стає активне чеберяння нiжками - \"велосипед\". Колiна ще зiгнутi в станi спокою, але час вiд часу дитина їх розгинає. Займаючись гiмнастикою, можете помiтити досить хорошу рухливiсть нiжок у всiх суглобах.

Якщо ж маля поставити вертикально з опорою для ступень, воно також може згинати i розгинати нiжки, начебто пританцьовуючи. Бiльшiсть малюкiв дуже полюбляють такi заняття, особливо пiд ваш спiв або ритмiчний \"реп\".

Буває, що дитина на четвертому мiсяцi життя проявляє спроби до плавання в положеннi на животi. Цi рухи схожi на рудиментарнi (тобто тi, що зникають) навички плавання в черевi матерi. Однак це не так. Погляньте уважнiше, як малюк сопе, захекується, стогне, незадоволено бурмоче i навiть кричить вiд невдалих намагань. Це спроби плазувати! Як шкода, що в нас, дорослих, бракує такої рiшучостi та наполегливостi в досягненнi певної мети!

Напевно, бiльшiсть iз вас намагались у цьому вiцi посадити маля. За вашої пiдтримки це можливо. I скiльки задоволення в очах сина чи доньки! Зауважте, що голiвка при цьому утримується у вертикальному положеннi самостiйно!

В жодному разi не варто залишати дитину в положеннi сидячи на тривалий час (погляньте, як при цьому вигинається горбом спинка!). Ви ризикуєте втомити малюка або призвести до деформацiї хребта. Ще не час сидiти! Застосовуйте цей елемент як частину гiмнастичного комплексу. Пiдтягнiть дитя за ручки в положення сидячи, потiм повiльно опустiть.

Часто при рухах ручок та нiжок у суглобах (колiнних та лiктьових) можна почути потрiскування. Немає пiдстав, щоб хвилюватися. За мiсяць або два, коли м\'язи тулуба, рук та нiг змiцнiють (обов\'язково з вашою допомогою пiд час занять гiмнастикою i масажем), цi явища зникнуть. Причиною появи потрiскувань є функцiональна незрiлiсть суглобового апарату, до складу якого входять кiстки, сухожилки, хрящi та м\'язи.

Мова

Дитина в чотиримiсячному вiцi звертає увагу на шум, проявляє цiкавiсть як до слабких, так i до гучних за iнтенсивнiстю звукiв. Однак вiдомо, що всi малюки цього вiку охоче вiддають перевагу музицi. Вiзьмiть це на озброєння, коли прагнете заспокоїти роздратоване дитя. I все ж максимум задоволення ваш малюк отримує вiд особистих звукiв. Вiн повторює \"вдалу\" їх комбiнацiю знову i знову, наче намагаючись запам\'ятати власний вокальний витвiр.

До речi, багато з таких складiв пiзнiше значно легше будуть вимовлятись як складові справжнiх слiв. Своєрiдне \"булькання\" поступово змiнюється на \"хихотiння\", а потiм на окремi звуки \"е\", \"и\", \"а\", \"га\" та iн.

Зiр та кольоросприйняття

Маля добре схоплює поглядом предмети на вiдстанi 20-30 см. Рухи очних яблук уже координованi. Якщо на такiй вiддалi водити перед очима яскравими предметами червоного, жовтого, оранжевого, ясно-блакитного кольору, дитина слiдкуватиме за ними поглядом в усiх напрямках: догори, вниз, праворуч, лiворуч. При цьому очi вже не повиннi косити.

Пiд кiнець мiсяця ваш малюк починає насолоджуватися свiтом у кольорi.

Спiлкування

Новим для вас буде й те, що маля голосно регоче, якщо ви, граючись, полоскочете його. Ця реакцiя на вашi \"лоскоти\" є сигналом соцiального розвитку. Якщо ж ви помiчаєте змiну настрою, спробуйте собi це пояснити. Чому дитина стала сонливою, апатичною або ж, навпаки, дратiвливою? Тому що ви обмежили її обсяг сприйняття! Виправте цю помилку. Пiд час прогулянки отримайте задоволення, слiдкуючи, як вiдреагує маля на живу троянду, гiлку ялинки, свiжi фрукти, листочки, снiг, пташку i багато iнших речей. Ви ж виконуєте надзвичайну мiсiю - вперше в життi цього створiння знайомите його зi свiтом!

У нагороду обов\'язково отримаєте щиру посмiшку.

Посмiшка залишається, як i в попередньому мiсяцi, основним проявом задоволення та щастя. Вона стає проявом любовi до всiх, хто пiклується, доглядаючи маля. Розмовляйте бiльше з малюком, хвалiть за кожне досягнення, допомагайте успiшно подолати цей шлях розвитку.

Сон

Сон тепер стає глибшим, безперервним i триває 10-11 годин. Удень маля має два або три перiоди сну: один вранцi i два після обiду. О котрiй саме годинi вкладати дитя до колиски, залежить вiд його iндивiдуальних бiоритмiв. Звичайно, це ви маєте зауважити самостiйно.

Помiтивши першi ознаки втоми вкладiть дитину до лiжечка. Цi прояви в кожного малюка індивідуальні. Але є деякi, що зустрiчаються в переважної бiльшостi немовлят: позiхання, розтирання очей i вiдмова вiд гри бувають у всiх дiток. Проте є особи, що, навпаки, стають надмiру активними при втомi або починають iнтенсивно смоктати свій великий палець на руцi чи ритмiчно крутити головою. В цiй ситуацiї все залежить вiд вашого таланту розгадати \"засинальний код\" малюка.

Перший зуб

Пiд кiнець четвертого мiсяця життя може розпочатися процес прорiзування молочних зубiв, хоч на сьогоднiшнiй день у бiльшостi грудних дiтей першi зуби з\'являються переважно в шестимiсячному вiцi. Проявами прорiзування зубiв є дратiвливiсть, неспокiй малюка, покусування яснами всього, що потрапляє до рота, iнодi пiдвищення температури тiла до 38-39 градусiв Цельсiя, проноси i навiть ринiт. Якими саме будуть ознаки у вашої дитини, залежить вiд кiлькостi зубiв, що прорiзуються, зрiлостi й досконалостi центральної та периферичної нервової систем, типу тiлобудови, стану реактивностi органiзму.

Першими, як правило, з\'являються два нижнi центральнi рiзцi. При прорiзуваннi ясна в мiсцi, де з\'являться першi зуби, почервонiлi, набряклi. Маля роздратовано потирає цю дiлянку чим-небудь, що тягне до рота. Тому в цей перiод важливо придбати гумове кiльце або фiгурку, наповнену всерединi водою. Кiльце кладуть до холодильника, а потiм дають малюковi. Холод заспокоює ясна, знiмає вiдчуття свербiння та болю. В аптеках є в продажу гелi, якi мiстять у своєму складi анестезин, що виконує дубильну i знеболювальну функцiї, а також заспокоює подразнення ясен.

Вiдвiдування педiатра

Певно, ви вже добре знайомi зi своїм лiкарем i можете з\'ясувати всi питання, що вас турбують. Пам\'ятайте про доцiльнiсть дотримання певного режиму дня, харчування, слiдкуйте за порядком введення нових продуктiв, порадьтеся стосовно нових iграшок для малюка, якi б найкраще розвивали його психоемоцiйну сферу. Педiатр проконтролює, чи достатньо проводиться профiлактика рахiту, анемiї, порадить як краще пiдготувати дитину до наступної ревакцинацiї АКДП та поліомієліту - у 4,5 мiсяцiв.

Ваш малюк росте, вимагаючи вiд вас все нових i нових вмiнь його зрозумiти та допомогти. Але навiть якщо ви не \"новоспечена\" мама, а досвiдчена, що має уже старших дiтей, не покладайтеся на свiй досвiд стосовно виховання попереднiх дiтей, а постiйно пiзнавайте, спостерiгайте, радьтеся зi своїм сiмейним лiкарем чи педiатром. Вiд цього залежить здоров\'я i майбутнє всiєї вашої родини.

Мої досягнення

Iнтелектуальнi

Активний перiод по годинi й бiльше в денний час мiж перiодами сну.
Маю короткотривалу пам\'ять вiд п\'яти до семи секунд.
Посмiхаюсь i вокалiзую бiльше в присутностi людей, нiж на самотi.
Полюбляю створювати новi звуки та iмiтувати знайомi тони.

Соцiальнi

Смiюся, коли до мене говорять, i вимогливо кричу, якщо гра раптом припиняється.
Цiкавлюся своїм вiдображенням у дзеркалi та посмiхаюся до нього.
Видаю звуки, щоб привернути чиюсь увагу.
Смiюсь, якщо мене лоскочуть.
Захоплено слухаю музику.
Люблю поєднувати приймання їжi з грою.

Сенсорно-моторнi

Можу утримувати маленькі предмети мiж великим i вказiвним пальцями.
Тягну всi об\'єкти до себе i \"дегустую\" в ротi.
Здивовано дивлюся на мiсце, з якого щойно впав дослiджуваний об\'єкт.
Плюскаюсь i копаюсь у водi пiд час купання.
Проявляю цiкавiсть до запахiв i розрiзняю їх.
Готовий до початку вживання щiльнiшої їжi (пригодовування).
Можу самостiйно перевертатися зi спини на живiт i навпаки.
Повертаю голову в усi боки в положеннi лежачи на спинi та на животi.
Пробую виконати \"плавальнi\" рухи i пересуваюся в колисцi.
Фокусую погляд на рiзних вiдстанях.
Утримую голiвку в пiднятому положеннi тривалий час.

Фiзичнi

Набираю в масi 700-750 г.
Виростаю на 2-2,5 см.

Copyright © 2007 - 2019 Ресурс для батьків "Малеча" Всі права застережено.