Родинний форум "Малеча" - форум для сучасних батьків: Аліменти - Родинний форум "Малеча" - форум для сучасних батьків

Перейти до вмісту


 • 13 Сторінок +
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Ви не можете створити нову тему
 • Ви не можете відповісти в тему

Аліменти юридичні питання Оцінка: -----

#1

Користувач поза мережею   Антік 

 
 • Симпатія форуму-Романтик форуму
 • PіpPіpPіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 2 014
 • Реєстрація: 02 серпень 07
 

Відправлено 29 листопад 2008 - 13:03

Обов’язок матері та батька утримувати дитину та його виконання
Взагалі батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі. Однак за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.

Уявлення про природу аліментів постійно мінялися. У 20-і роки існувала думка, що аліменти є "сурогатом соціального забезпечення" і що розвиток системи соціального забезпечення приведе до поступового відмирання аліментних зобов'язань. Надалі ця теорія була спростована. Проте зв'язок між аліментними зобов'язаннями і рівнем розвитку системи соціального забезпечення, поза сумнівом, існує, оскільки вони мають одну і ту ж мету – надання утримання непрацездатним особам, що мають в цьому потребу. У наший країні коло осіб, зобов'язаних надавати утримання, як і раніше є ширшим, ніж в переважній більшості інших країн.

Багато в чому це пов'язано з тим, що держава не здатна забезпечити всіх непрацездатних осіб необхідними засобами, за рахунок системи соціального забезпечення. Нерідко суб'єкти аліментних зобов'язань не складають і ніколи не складали сім'ї в соціологічному сенсі і їх не пов'язують ніякі інші сімейні правовідносини, окрім аліментних. Проте залежність кола осіб, що є суб'єктами аліментних правовідносин, від рівня соціального забезпечення в країні не призводить до ототожнення аліментних зобов'язань із заходами соціального забезпечення.

Які умови стягнення аліментів?У разі виїзду одного з батьків за кордон на постійне проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, аліменти стягуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо після виконання аліментних зобов'язань один із батьків не виїхав на постійне проживання у державу, з якою Україна не має договорів про правову допомогу, та залишився або повернувся для постійного проживання в Україну, порядок стягнення аліментів із урахуванням сплаченої суми встановлюється законодавством.

Якщо після набрання рішенням суду законної сили, згідно з яким з одного із батьків стягуються аліменти, він виїжджає для постійного проживання у державу, з якою Україна не має договору про правову допомогу, з нього за рішенням суду до його виїзду за межі України може бути стягнуто аліменти за весь період до досягнення дитиною повноліття.

Якщо після набрання законної сили рішенням суду про сплату аліментів за весь період до досягнення дитиною повноліття особа, з якої стягуються аліменти, продовжує постійно проживати в Україні або повертається в Україну для постійного проживання та змінюються обставини, які вплинули на визначення розміру аліментів, у судовому порядку може бути встановлено періодичне стягнення аліментів з урахуванням сплаченої суми. Якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути меншою ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги визначається Кабінетом Міністрів України. Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку.

Які обставини враховує суд під час визначення розміру аліментів?Згідно зі статтею 182 Сімейного кодексу України, при визначенні розміру аліментів суд враховує:
1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;
2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;
3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних
чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
4) інші обставини, що мають істотне значення.

При цьому мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 Сімейного кодексу України.

Як визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері чи батька дитини?Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом. Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

Як визначається розмір аліментів, якщо платник має нерегулярні доходи?
Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Яку участь беруть батьки у додаткових витратах на дитину?
Той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення. Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів
За заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів. У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника
Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Така заява може бути ним відкликана. На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії. На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути відраховані і тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.

В якому випадку батьки звільняються від обов'язку утримувати дитину?
Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби. Також батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

Договір між батьками про сплату аліментів на дитину
Згідно зі статтею 189 батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені Сімейним кодексом. Даний договір укладається у письмовій формі і нотаріально засвідчується. У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно
Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації. Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно. У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її. Однак укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину. Слід зазначити, що на майно, одержане за договором, не може бути звернене стягнення. Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування. Цей договір визнається судом недійсним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини. У разі визнання договору недійсним у відчужувача відновлюється право власності на нерухоме майно. За позовом відчужувача нерухомого майна договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню.

З якого часу присуджуються аліменти на дитину?
Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки.

Чи може змінитися розмір аліментів?
Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них. Розмір аліментів може бути й зменшено, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи, за заявою батьків, уповноваженого територіальної громади, юридичної особи, на утриманні якої перебуває дитина, та за згодою органу опіки і піклування.

Як стягуються аліменти та інші кошти на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому закладі?
Взагалі влаштування дитини до закладу охорони здоров'я, навчального або іншого закладу не припиняє стягнення аліментів на користь того з батьків, з ким до цього проживала дитина, якщо вони витрачаються за цільовим призначенням. В тому разі, якщо батьки не беруть участі в утриманні дитини, влаштованої до державного або комунального закладу охорони здоров'я, навчального або іншого закладу, аліменти на дитину можуть бути стягнуті з них на загальних підставах. За рішенням суду аліменти можуть перераховуватися на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України. На особистий рахунок дитини перераховуються також державні пенсії, інші види допомоги та відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника.

Як сплачується заборгованість за аліментами?
Відповідно до статті 194 Сімейного кодексу України, аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за три роки, що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання. Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв'язку з розшуком платника аліментів або у зв'язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час. Заборгованість за аліментами погашається за заявою платника шляхом відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем їх одержання або стягується за рішенням суду. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку, передбаченому статтею 199 Сімейного кодексу, - до досягнення нею двадцяти трьох років.

Як визначається заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу)?
Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розміру, заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він одержує. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється виходячи з середньої заробітної плати працівника відповідної кваліфікації або некваліфікованого працівника для даної місцевості. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, а у разі спору - судом.

Як відповідає особа за прострочення сплати аліментів?
При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Розмір неустойки може бути зменшений судом із урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

В які строки сплачується заборгованість? В якому випадку відбувається звільнення від сплати заборгованості за аліментами?
З урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за аліментами. За позовом платника аліментів суд може повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у зв'язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення. Суд може звільнити платника аліментів від сплати заборгованості, якщо буде встановлено, що вона виникла внаслідок непред'явлення без поважної причини виконавчого листа до виконання особою, на користь якої присуджено аліменти.
My Signature
Спойлер
 • 0
 • Back To Top

#2

Користувач поза мережею   Лідо4ка 

 
 • Початківець
 • PіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Початківці
 • Повідомлень: 39
 • Реєстрація: 29 липень 09
 

Відправлено 23 серпень 2009 - 20:51

У мого чоловіка від першого шлюбу є дочка і він справно сплачує на неї аліменти. Цього року їй виповнюється 18 років і вона вступила до ВУЗу на денну форму навчання, попала в категорію "державники", тобто навчання безкоштовне і ще й стипендія буде. Чи повинен буде чоловік і далі виплачувати аліменти до закінчення навчання?
My Signature
Зображення
 • 1
 • Back To Top

#3

Користувач поза мережею   helen_claim 

 
 • Початківець
 • PіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Початківці
 • Повідомлень: 10
 • Реєстрація: 19 серпень 09
 

Відправлено 25 серпень 2009 - 23:08

Я думаю, що у рішенні суду про сплату аліментів вказано до 18 років. Тому це окремий позов повинен бути.

Але за законом - батько повинен утримувати дитину поки вона навчається, оскільки самостійно не заробляє.
My Signature
Зображення
 • 1
 • Back To Top

#4

Користувач поза мережею   Анабель 

 
 • Завсідник
 • PіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 411
 • Реєстрація: 25 серпень 08
 

Відправлено 28 грудень 2009 - 14:45

Дівчата а як стягуються аліменти з чоловіка якщо він ніде не працює?
Суд визначив розмір аліментів в твердій суммі 400 грн. але чоловік не працює.То хто сплачує аліменти в такому випадку.?
My Signature
Зображення
 • 0
 • Back To Top

#5

Користувач поза мережею   Лянчик09 

 
 • Завсідник
 • PіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 302
 • Реєстрація: 18 жовтень 09
 

Відправлено 28 грудень 2009 - 20:08

Сестра мого знайомого вийшла заміж за розведеного. Вони живуть у Штатах, у них двоє діток. Так аліменти дитині від першого шлюбу платить....... її мама з своєї пенсії. І сміх і гріх. Та й дочці тій мамі встидно нагадати про аліменти дитині, вона ж не винна що тато має другу сім’ю. А татусь навіть не старається дитині щось передати. Не вже тих кілька гривень для нього такі великі гроші? Це проста безвідповідальність.
My Signature
Спойлер
 • 0
 • Back To Top

#6

Користувач поза мережею   Lori 

 
 • Завсідник
 • PіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 351
 • Реєстрація: 22 квітень 09
 

Відправлено 28 грудень 2009 - 23:26

Цитата

Так аліменти дитині від першого шлюбу платить....... її мама з своєї пенсії.
А на яких підставах це можна зробити хтось знає? У колеги схожа ситуація.
My Signature
Зображення
 • 0
 • Back To Top

#7

Користувач поза мережею   Алішка 

 
 • Вінтаж
 • PіpPіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 502
 • Реєстрація: 28 січень 09
 

Відправлено 29 грудень 2009 - 17:30

я не подавала на аліменти коли розвелася з першим чоловіком,по перше хтіла показати що можу обійтися без нього,а по друге всеодно офіційно він ніде не працює і стягувати немає з чого! Казали що ті хто не отримує аліментів чи то не подавав ,чи то чоловік не сплачує,зробити треба документи на мати одиначку,тоді держава щось доплачує,в мене так було !
My Signature
Зображення
 • 0
 • Back To Top

#8

Користувач поза мережею   Оксанаа 

 
 • Вінтаж
 • PіpPіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 784
 • Реєстрація: 27 січень 09
 

Відправлено 31 грудень 2009 - 07:57

Перегляд повідомленняalusik (29.12.2009, 18:30) писав:

а по друге всеодно офіційно він ніде не працює і стягувати немає з чого!

Не правда, коли чоловік не працює, аліменти нараховуть від прожиткового мінімуму. Доречі, можна навіть і зараз подати в суд і вибити гроші за всі роки :search:
My Signature
Зображення
Моє життя - це мої діти. Вклоняюсь, Господи, Тобі до ніг. Слізьми я б мила Твої ноги, щоб все життя Ти їх беріг.
 • 0
 • Back To Top

#9

Користувач поза мережею   Лянчик09 

 
 • Завсідник
 • PіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 302
 • Реєстрація: 18 жовтень 09
 

Відправлено 02 січень 2010 - 23:11

Перегляд повідомленняLori (28.12.2009, 23:26) писав:

А на яких підставах це можна зробити хтось знає? У колеги схожа ситуація.

Та вона (мама) перераховує на рахунок. Тому притензій до того чоловіка немає. Він спокійно сидить в Штатах.
My Signature
Спойлер
 • 0
 • Back To Top

#10

Користувач поза мережею   Lori 

 
 • Завсідник
 • PіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 351
 • Реєстрація: 22 квітень 09
 

Відправлено 03 січень 2010 - 14:22

Лянчик09 дякую
My Signature
Зображення
 • 0
 • Back To Top

#11

Користувач поза мережею   ВОГНИК 

 
 • Вінтаж
 • PіpPіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 732
 • Реєстрація: 29 грудень 09
 

Відправлено 07 січень 2010 - 21:04

Я вже кілька років(більше п"яти) отримую аліменти від свого чоловіка у розмірі 50 відсотків його зарплатні.Причому ми з ним не розлучені і не збираємось(ттт).Таке нам порадив наш адвокат.Так що отримати аліменти за законом можна і не розлучаючись.Пам"ятаю,що в заяві до суду(її склав адвокат) було написано,що чоловік не допомагає матеріально(нібито).Спочатку я не хотіла для якоїсь вигоди(були обставини,і ці аліменти вигідні і чоловіку) йти в суд,подавати на аліменти і т.д.Але мама мене вмовила.Казала,що завжди знатиму,скільки чоловік отримує :36_1_66: А ще пам"ятаю,що коли забрала з суду позитивне рішення щодо аліментів,ми відсвяткували з чоловіком цю подію пляшечкою шампанського!
 • 0
 • Back To Top

#12

Користувач поза мережею   Lori 

 
 • Завсідник
 • PіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 351
 • Реєстрація: 22 квітень 09
 

Відправлено 07 січень 2010 - 21:55

ВОГНИК А яким чином вони можуть бути вигідні чоловікові?
My Signature
Зображення
 • 0
 • Back To Top

#13

Користувач поза мережею   ВОГНИК 

 
 • Вінтаж
 • PіpPіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 732
 • Реєстрація: 29 грудень 09
 

Відправлено 09 січень 2010 - 23:25

Чоловік потрапив в дтп,суд визнав винуватцем його(хоч це не так,у протилежної сторони гарні друзі в прокуратурі),і призначив стягнути з нього на користь"потерпілих"велику грошову компенсацію.А так як майна у чоловіка нема(не стало за порадою адвоката),то вираховують компенсацію рівними частинами із зарплатні.Щоб вираховували меншими сумами і довше,адвокат порадив"поділити" зарплату на аліменти,бо з аліментів не вираховують.Надіюсь,пояснила зрозуміло.
 • 0
 • Back To Top

#14

Користувач поза мережею   Lori 

 
 • Завсідник
 • PіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 351
 • Реєстрація: 22 квітень 09
 

Відправлено 10 січень 2010 - 09:37

ВОГНИК Дякую, все зрозуміло.
My Signature
Зображення
 • 0
 • Back To Top

#15

Користувач поза мережею   Ляля200 

 
 • Своя людина
 • PіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Користувачі
 • Повідомлень: 220
 • Реєстрація: 12 грудень 09
 

Відправлено 10 січень 2010 - 10:36

Перегляд повідомленняalusik (29.12.2009, 17:30) писав:

я не подавала на аліменти коли розвелася з першим чоловіком,по перше хтіла показати що можу обійтися без нього,а по друге всеодно офіційно він ніде не працює і стягувати немає з чого! Казали що ті хто не отримує аліментів чи то не подавав ,чи то чоловік не сплачує,зробити треба документи на мати одиначку,тоді держава щось доплачує,в мене так було !

alusik, я перепрошую, але якщо вже Ви до цього часу з нього нічого не взяли - то може вже і не потрібно? Бо знаю, що по закону "батько", що сплачував аліменти дитині до її повноліття, має повне право вимагати того, щоб Ваша дитина надалі утримувала його, у разі його грошової неспроможності, чи то каліцтва, чи інших форс-мажорних обставин...
Подумайте, а чи варто обрікати власну дитину на такий тягар за ті копійки???
My Signature
Зображення Зображення
 • 0
 • Back To Top

#16

Користувач поза мережею   nsvetlaya 

 
 • Початківець
 • PіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Початківці
 • Повідомлень: 11
 • Реєстрація: 05 лютий 10
 

Відправлено 06 лютий 2010 - 23:06

Перегляд повідомленняАнабель (28.12.2009, 14:45) писав:

Дівчата а як стягуються аліменти з чоловіка якщо він ніде не працює?
Суд визначив розмір аліментів в твердій суммі 400 грн. але чоловік не працює.То хто сплачує аліменти в такому випадку.?

В мене аналогічна ситуація. такі питання треба вирішувати з судовим виконевцем. якшо чоловік не сплачує аліменти певний час і не працює, то описується майно, якшо його немає майна-то карна справа і виправні роботи)). подивися статтю в Натали Как получить алименты (не можу дати ссилку-я нова на сайті)))
в мене виходить, шо ми домовилися шо я ніби замість аліментів живу в квартирі його родичів безкоштовно. може подумай, шо можно зробити замість аліментів, поки він не влаштувався на роботу?
 • 0
 • Back To Top

#17

Користувач поза мережею   Youli 

 
 • Зацікавлений
 • PіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Користувачі
 • Повідомлень: 54
 • Реєстрація: 27 січень 10
 

Відправлено 07 лютий 2010 - 08:17

На днях в мене був апеляційний суд . Чоловік безробітній, був проти того, що присудили аліменти в розмірі 400грн. на дочку і 200грн. на мене. Проте справу виграла я! Суддя так його загрузила : Ви що хворі? Чим ви думали содержати сім"ю? А чого ви на бірже не стаєте? Руки, ноги є, ідіть працювати!
My Signature
Зображення
 • 0
 • Back To Top

#18

Користувач поза мережею   Люда-мама Віталіка 

 
 • Початківець
 • PіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Початківці
 • Повідомлень: 21
 • Реєстрація: 10 квітень 10
 

Відправлено 10 квітень 2010 - 13:41

Я теж хочу порадитись:з батьком свого сина ми зустрічались 3 місяці(обоє приватні підприємці),розійшлись,а через 3 тижні дізналась,що вагітна.Коли повідомила йому,сказав що діти йому не потрібні,поки не пізно роби аборт.Я переїхала в інше місто і народила.Живу з батьком-пенсіонером в державній квартирі,в податковій перейшла на загальну систему оподаткування,отримую від держави допомогу 186,40 грн.,як мама-одиначка.У нього свій бізнес,квартира,машина.Є син від першого шлюбу 15 років,але його позбавили на нього батьківських прав.Син з ним навіть не вітається.То чи варто мені подавати на встановлення батьківства і що для цього потрібно?Живемо в різних областях.
My Signature
Зображення
 • 0
 • Back To Top

#19

Користувач поза мережею   Inga Henze 

 
 • Перехожий
 • Pіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Початківці
 • Повідомлень: 7
 • Реєстрація: 14 серпень 10
 

Відправлено 14 серпень 2010 - 14:29

Перегляд повідомленняYouli (7.2.2010, 8:17) писав:

На днях в мене був апеляційний суд . Чоловік безробітній, був проти того, що присудили аліменти в розмірі 400грн. на дочку і 200грн. на мене. Проте справу виграла я! Суддя так його загрузила : Ви що хворі? Чим ви думали содержати сім"ю? А чого ви на бірже не стаєте? Руки, ноги є, ідіть працювати!у меня бывший муж безработный, но я добилась алиментов в сумме 1800грн, доказала тратами на ребенка: чеки, квитанции, оплатки, так что вперед- ведь детям хочется большего, а мать не ломовая лошадь....тогда детям и ласки не достанится от нее....
My Signature
Зображення

Зображення
 • 1
 • Back To Top

#20

Користувач поза мережею   malyshka 

 
 • Завсідник
 • PіpPіpPіpPіpPіp
 • Перейти до щоденника
 • Вставити нік
 • Цитувати
 • Група: Досвідчені користувачі
 • Повідомлень: 382
 • Реєстрація: 10 листопад 09
 

Відправлено 18 серпень 2010 - 13:55

Дівчатка, кому потрібно, має телефон адвоката-жінки, бере недорого, в районі 100грн, але дає повну консультацію і скаже як по-більше стягнути аліментів з чоловіка, розказує і враховує всі нюанси, працює на совість. Маю знайомих, які через це пройшли разом з нею. Кому цікаво - в приват.
My Signature
Зображення
На світі немає нічого красивішого і кращого, ніж діти!

Нагороди:

переглянути всі
 • 1
 • Back To Top

Поділитися темою:
 • 13 Сторінок +
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Ви не можете створити нову тему
 • Ви не можете відповісти в тему1 відвідувачів читають цю тему
0 користувачів, 1 гостей, 0 прихованих користувачів

Реклама


Останні зміни статусу

Коли я не знаю чогось - іду на форум.... Коли маю що розказати особистого - в щоденник... Коли хочу поділитися цікавим висловом, афоризмом, картинкою чи просто думкою без продовження і коментів - іду в статуси... Це ж так просто, логічно і виховано...

Makaronchyk світлина

Makaronchyk  Мама – це синонім слова любов.

16 жов 2017 12:07

Lite світлина

Lite  Доброго вечора, підкажіть якусь інформацію про гінеколога Бісяріна О.Ю.

10 жов 2017 21:47

пані Ольга світлина

пані Ольга  Сьогодні 5 років як я стала вперше МАМОЮ!!!! Мамою накращої в світі для мене донечки!!!! Люблю, тебе моє ясне сонечко!!!!

09 жов 2017 07:48

Показати коментарі (6)

Мама Скарбика світлина
Олянка 55 світлина

Олянка 55  Яке це щастя - бути мамою двох чудових синочків!!!

22 вер 2017 10:00

ivit світлина

ivit  Вітаю дівчаток: Мама Жабка =), Санджана і Алетейя з новими посадами!)))

14 вер 2017 09:44

Показати коментарі (4)

Любомирівка світлина

Любомирівка  Ква-ква-ква три рази новому модератору!!!

13 вер 2017 21:22

Показати коментарі (7)

BysinkaMoya світлина

BysinkaMoya   Дівчата де лікувати рак 3 тупеню. потрібна опереаці кишечник.Куди їхати, порадьте, які ліки.Дужже прошу

10 вер 2017 17:13

Показати коментарі (3)

Віка-Домініка світлина

Віка-Домініка  Привіт усім а серед вас можливо є консультант по гв. Тому що я вже незнаю куди звертатися(( моя донечка їй рочок відмовилася від її любимої циці і ссе тільки сонна. Шукаю хоч якоїсь поради

07 вер 2017 13:17

Показати коментарі (1)

Nesarokko світлина

Nesarokko  Я не божевільний, просто моя реальність відрізняється від твоєї."

03 вер 2017 13:24

Всі зміни →

Родинний форум "Малеча" - форум для сучасних батьків


birthday Іменинники ( 19 жовтень 17 )

 • Немає іменинників сьогодні

Перекладач онлайн